ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 6 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.08
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.75
  • การบริการ/อัธยาศัย8
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน7.92

รางวัลที่ได้รับ

3 ยอดขาย Lv 3/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
4 จำนวนลูกค้า Lv 4/9